Contact/Informatie

Het bestuur bestaat momenteel uit:

Annelies Schoneveldsecretaris0548 - 36 18 41
Berdien Brilmanpenningmeester0570 - 54 38 39
Anita Schutteledenadministratie
Anneke Meijermanalgemeen
Jawin Klein Hegmanalgemeen
Herman Nijenhuisvoorzitter / wedstrijdleiding0548 - 36 41 30


E-mail: zwemclubabs@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/ABSZwemmen

Vertrouwenspersoon ABS

ABS Zwemmen wil een veilige vereniging zijn, waar iedereen met plezier zwemt.

Dit betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.
Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus – helaas - ook binnen onze vereniging voorkomen.  

ABS heeft een vertrouwenspersoon die voor alle afdelingen (Badminton, Gymnastiek & Jazzdance, Handbal, Judo, Trimmen, Voetbal, Volleybal, Zwemmen) beschikbaar is.
Het is een duo functie; Ellen van Rij en Lidy Kuiper.

Een vertrouwenspersoon is iemand die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding gedaan heeft.
Het probleem en de aanpak worden besproken en er wordt naar een passende oplossing gezocht.
De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht.

Het email-adres waar meldingen gedaan kunnen worden is:

vertrouwenspersoon@ABSbathmen.nl

Dit is een emailadres dat rechtstreeks naar de vertrouwenspersonen wordt doorgezet en wordt dus niet zichtbaar voor anderen.
Ook kunt u de vertrouwenspersonen direct benaderen.